1. De senior centraal 
  Vanuit verschillende perspectieven wordt informatie aangereikt over wat er in de dagelijkse praktijk allemaal speelt met betrekking tot wonen, welzijn en zorg. Welke maatregelen moet men zelf nemen bij het klimmen der jaren? Welke nieuwe en bestaande woonvormen zijn er? Waar liggen kansen en bedreigingen om in een prettige woonomgeving en omstandigheden oud te worden? Tijdig anticiperen op de toekomst; daar gaat het om. ‘
 2. Redactioneel
  Succesvolle initiatiefnemers over hun geslaagde nieuwe woonvormen,  professionele marktpartijen en seniorenorganisaties met hun visie over ontwikkelen, bouwen en realiseren van geschikte huisvesting voor senioren. Wat is de meerwaarde van nieuwe woonconcepten en wat is co-housing?’
 3. Regio’s & Projecten
  Overzicht per regio of grote stad met voorbeelden en factsheets van nieuwbouw, renovatie en Best Practices voorbeelden van geslaagde of in ontwikkeling zijnde woningen geschikt voor senioren.
 4. Innovaties 
  Alles over nieuwe ontwikkelingen en producten voor senioren plus redactionele bijdragen uit de wetenschap en brancheorganisaties op het gebied van ICT, Health Care, Domotica voor in huis of daar buiten.
 5. Native advertising
  Testimonials en advertorials van bedrijven of instituten die hun producten, projecten nader onder de aandacht van senioren willen brengen.
 6. Index
  Alfabetisch per sector gerubriceerd register van bedrijven of organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg voor senioren