Waarom dit (E)-boek?

Samen weten en kunnen we meer

Nederland vergrijst in rap tempo. In 2030 is een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Senioren moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Een enorme uitdaging voor nu, maar ook in de nabije toekomst. De verwachting is dat het zorgvolume met 4% per jaar stijgt en dat een heel groot deel van de woningvoorraad niet veilig en comfortabel genoeg is voor senioren om goed ouder te worden of zelfstandig thuis te blijven wonen.

Het boek Senior & Wonen geeft consumenten een handvat door vanuit verschillende perspectieven informatie aan te reiken over wat er in de praktijk allemaal speelt met betrekking tot wonen, welzijn en zorg. Welke maatregelen moet men zelf nemen bij het klimmen der jaren? Welke nieuwe en bestaande woonvormen zijn er? Waar liggen kansen en bedreigingen om in een prettige woonomgeving en omstandigheden oud te worden? Anticiperen op de toekomst; daar gaat het om.
Een ander doel van dit boek is het op een onafhankelijke wijze adviseren van de beleidsmakers, stakeholders en instituties op het gebied van wonen, welzijn en zorg; en wat verder komt kijken bij ‘langer zelfstandig thuis’. Dit boek wordt in co-creatie gemaakt voor een optimaal resultaat. We spreken met architecten, gemeenten, investeerders, woningbouwcorporaties, adviseurs, bouwers, projectontwikkelaars en vooral met senioren. Al deze partijen hebben andere belangen, maar moeten wel met elkaar worden verbonden voor een goed resultaat. Wij willen op een transparante en professionele wijze bij dragen aan het versnellen van goede huisvesting voor senioren in Nederland.